W związku z realizacją kampanii Racism. Say it to fight it pragniemy poinformować Państwa, że za pośrednictwem licznych organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych do rąk cudzoziemców trafiły ulotki. Materiał ten, wzbogacony o informacje zawarte na tej stronie internetowej, wskazuje cudzoziemcom, co mogą zrobić w przypadku zetknięcia się z przestępstwami z nienawiści, w szczególności zachęca ich do kontaktu z Policją. Plakaty informujące o kampanii będą rozsyłane również do jednostek terenowych Policji w całym kraju.

Co oznacza to dla funkcjonariuszy Policji?
Możliwe, że – i taką mamy nadzieję – cudzoziemcy zaopatrzeni w niezbędne informacje będą częściej zgłaszać przestępstwa z nienawiści. A to oznacza, że mogą odwiedzić Państwa, komendę, komisariat czy posterunek i szukać pomocy.
Osoby te mogą posługiwać się różnymi językami lub mogą mile zaskoczyć Państwa swoją płynną polszczyzną. Niezależnie od języka, w jakim będą mówić, należy pamiętać, że może to być ich pierwszy kontakt z Policją w Polsce. Możliwe, że zgłoszenie się do jednostki Policji będzie dla tych osób wiązać się z koniecznością przełamania wielu barier. Może będzie to ich pierwszy wyraz sprzeciwu dla postaw rasistowskich czy ksenofobicznych, z jakimi się stykają w Polsce od dawna. Należy mieć zatem na uwadze, że wizyta w jednostce Policji może być dla tych osób aktem wielkiej odwagi. Pamiętajmy, że niektóre z nich mogą przebywać w Polsce od niedawna i nie znać procedur obowiązujących organy ścigania przy badaniu przestępstw z nienawiści. Funkcjonariusze Policji powinni takim osobom pomóc i przeprowadzić je z należnym szacunkiem i profesjonalizmem przez proces zgłaszania przestępstwa.

Przestępstwo z nienawiści to takie przestępstwo, które zostało popełnione tylko dlatego, że osoba, przeciwko której jest wymierzone, ma cechę odróżniającą ją od sprawcy i często wyróżniającą ją z większości otaczającego społeczeństwa – np. ma inny kolor skóry, pochodzi z innego kraju lub innego kręgu kulturowego, mówi innym językiem, wyznaje inną religię. Do niektórych z tych przestępstw zastosowanie mają odrębne regulacje prawne w Kodeksie karnym. Funkcjonariusze prowadzący postępowania w sprawach przestępstw z nienawiści powinni badać między innymi, czy nie doszło do stosowania przemocy lub groźby bezprawnej (art. 119 kk.), nawoływania do nienawiści (art. 256 §1 kk.), czy znieważenia (art. 257 kk.). Do tej kategorii przestępstw zaliczane są również przestępstwa z art. 118, 118a, 126a, 126b, 194 Kodeksu karnego oraz art. 55 Ustawy o IPN. Należy podkreślić, że wszystkie te przestępstwa są ścigane z urzędu.

Od 2009 w Policji prowadzone są szkolenia w ramach Programu zwalczania przestępstw na tle nienawiści dla funkcjonariuszy organów ochrony porządku publicznego, poświęconemu problematyce przestępstw z nienawiści, w szczególności specyfice tych przestępstw, procesowi wykrywczemu, czy postępowaniu z ofiarami. Do końca 2013 r. przeszkolono ok. 70 000 funkcjonariuszy. Możliwe zatem, że posiadają Państwo już wiedzę z zakresu tej problematyki. Jeżeli nie, warto poprosić o wsparcie przeszkolonych kolegów, dotrzeć do materiałów informacyjnych kolportowanych w związku z Programem lub skontaktować się z pełnomocnikiem ds. ochrony praw człowieka w swoim garnizonie.

eu