CÁCH THỨC BÁO CÁO SỰ VIỆC VÀ BÁO CÁO CHO AI

Với tư cách là nạn nhân của tội phạm bạn có quyền hy vọng rằng kẻ phạm tội sẽ bị trừng phạt. Tuy nhiên để có thể đi tới việc truy tố kẻ phạm tội bạn bắt buộc phải thông báo cho cơ quan thực thi pháp luật (Công an hoặc Viện Kiểm sát) biết về tội phạm và cung cấp những thông tin cần thiết có thể giúp họ xác định và bắt giữ thủ phạm, tiếp theo là truy cứu trách nhiệm hình sự.

1. Báo cáo tội phạm

Có một số cách để báo cáo tội phạm do lòng căm thù bất kể bạn là nạn nhân hay nhân chứng hoặc bạn chỉ đại diện cho nạn nhân của tội phạm do lòng căm thù. Dưới đây là những cách quan trọng nhất:

a) Trong những trường hợp khẩn cấp

Gọi đến số 997 hoặc 112

b) Trình báo tội phạm trực tiếp tại trụ sở Công an hoặc Viện Kiểm sát.

Bạn hãy tới trụ sở Công an gần nhất hoặc Viện Kiểm sát và trình báo tội phạm. Bạn cũng có thể trình báo ở dạng văn bản. Bạn có thể thực hiện việc trình báo tại đơn vị Công an bất kỳ, tuy nhiên việc trình báo tại đơn vị Công an nằm trong khu vực xảy ra sự kiện sẽ giúp cho việc xem xét trình báo của Bạn có hiệu quả hơn.

c) Hãy trình báo tội phạm do lòng căm thù bằng cách gửi e-mail cho sỹ quan trực ca tại đơn vị công an.

Một số đơn vị Công an cho phép bạn trình báo về tội phạm thông qua bưu điện điện tử e-mail. Bạn hãy kiểm tra trên trang web của đơn vị xem liệu đơn vị có cung cấp hình thức trình báo này hay không. Khi viết e-mail bạn hãy nhớ cung cấp họ, tên và những thông tin liên lạc.

2. Khi bạn đã trình báo tội phạm cho Công an hoặc Viện Kiểm Sát bạn có thể thông báo về tội phạm đó cho những tổ chức khác:

a) Hãy viết cho Nhóm chuyên trách Bảo vệ Nhân quyền của Bộ Nội Vụ.

Nếu bạn muốn chúng tôi theo dõi vụ việc của Bạn thì bạn có thể thông báo về tội phạm do lòng căm thù cho Nhóm chuyên trách Bảo vệ Nhân quyền hoạt động trong Bộ Nội Vụ biết. Sau khi nhận được thông tin từ Bạn thì Nhóm sẽ liên hệ với Công an hoặc Viện Kiểm sát và sẽ theo dõi việc xem xét vấn đề của Bạn.

HÃY NHỚ: Cán bộ Công an có trách nhiệm xử lý một cách nghiêm túc các trường hợp phạm tội do lòng căm thù và xem xét kỹ lưỡng những sự việc như thế này. Nhưng nếu xảy ra trường hợp bạn bị đối xử không đúng cách bởi những cán bộ có trách nhiệm trong khi trình báo tội phạm - thì hãy thông báo cho Nhóm chuyên trách Bảo vệ Nhân quyền của Bộ Nội Vụ biết. Nhóm sẽ xem xét thông báo của Bạn và có hành động để làm sáng tỏ vấn đề.

Thông báo có thể gửi bằng e-mail đến địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,
số fax: (22) 60 170 13
Gửi thư đến địa chỉ:
Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka
Departament Kontroli, Skarg i Wniosków
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
ul. Stefana Batorego 5
02-591 Warszawa
Bạn cũng có thể liên hệ với Nhóm qua điện thoại: (22) 60 141 36,
(22) 60 115 38.

b) Hãy liên hệ với các tổ chức phi chính phủ.

Một số tổ chức phi chính phủ cung cấp tư vấn pháp lý miễn phí hoặc hỗ trợ bằng cách khác những người là nạn nhân của những tội phạm do lòng căm thù. Ví dụ về những tổ chức đó là:

  • Quỹ Nhân quyền Helsinki: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , đt. (22) 556 44 40, (22) 556 44 66
  • Văn phòng Tư vấn Công dân (văn phòng hoạt động tại nhiều thành phố Ba Lan - các số điện thoại và địa chỉ có thể tìm thấy trên trang web www.zbpo.org.pl): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  • Hiệp hội Can thiệp Pháp lý: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , đt. (22) 629 56 91, (22) 621 51 65
  • Quỹ "Giải cứu": This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , đt. (22) 828 04 50
  • Hiệp hội Hòa nhập Xã hội Đa Văn hóa NOMADA: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , đt. (71) 307 03 35
  • Hiệp hội "Sẽ Không Bao Giờ Nữa": This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , đt: 601360835

Bạn hãy nhớ rằng tội phạm do lòng căm thù có thể xảy ra không chỉ với bạn mà còn cả với bạn bè và những người thân yêu của Bạn nữa. Trình báo những tình huống như thế bạn sẽ giúp cho các cơ quan thực thi pháp luật trong việc truy tố và trừng phạt các thủ phạm.

Bạn hãy nhớ rằng việc trình báo tội phạm không ảnh hưởng xấu tới những quyền lợi của Bạn có liên quan đến việc cư trú ở Ba Lan.

BẠN KHÔNG ĐƠN ĐỘC. HÃY GIÚP CÔNG AN LOẠI BỎ SỰ PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC

eu