Irkçılık. Müdahale ediyorum, susmuyorum bilgilendirme kampanyası, "göçmenler nefret suçlarıyla karşı karşıya" adlı bir proje kapsamında etkili bir şekilde haklarınızı savunmak için İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Proje kurucusu, İçişleri Bakanlığı Kontrol, Şikayetler ve Başvurular Departmanı'nda faaliyet gösteren, her gün nefret suçlarının takibi ile ilgilenen ve bu tür olayları önlemek için harekete geçen İnsan Hakları Savunma ekibidir.

Ülke çapında bir bilgilendirme kampanyası, Polonya'ya gelen yabancıların sayısı arttığından ve bu tür suçların mağduru olabileceklerinden dolayı oluşturma fikri ortaya çıktı. Nefret suçlarının raporlanması ve kovuşturmaya ilişkin prosedürleri hakkında bilgi yayma ihtiyacı, Polonya topraklarında oturan, çalışan ve okuyan göçmenler ile yapılan toplantılar sırasında İnsan Hakları Savunma ekibine duyuruldu.

Kampanya kapsamındaki faaliyetlerimizin amacı aşağıdaki konular ile ilgili yabancılara bilgi vermektir:
• nefret suçlarının ne oldukları ve Polonya Kanunları ile nasıl düzenlendikleri,
• böyle bir suçun mağdurunun ne gibi adımlar atabileceği ve kurumlardan ne beklemesi gerektiği,
• bu tür bir suçun mağduru hangi kuruluşlara başvurabileceği, söz konusu kuruluşların hangi yetkilere ve görevlere sahip oldukları ve soruşturma makamlarının işletme prosedürü nasıl yürüteceğini hakkında bilgi verilir.
Hem işbu web sayfasının yaygınlaştırılması hem de yabancılar arasında broşürlerin dağıtılması, yabancı nefret suçu mağdurlarının etkili bir şekilde haklarını savunmaya yardımcı olan özetlenmiş bilgidir. Broşürler ve afişler polis birimlerinde, belediyelerde, üniversitelerde ve diğer kamu kurumlarında mevcut olduğundan tüm Polonya topraklarında bunlarla karşılaşabilirsiniz. Bunların varlığı, tüm kurumların bu kampanyaya katıldıklarının bir kanıtıdır. Kampanya kapsamında, suç mağduru veya tanığı olan yabancıların Polonya kovuşturma makamlarına bildirmeye teşvik ederiz.
Faaliyetlerimiz, göçmenlerin Polonya kamu kurumlarına olan güvenlerini artıracağını ve mağdur olan yabancılar ile kamu yönetim arasındaki iletişimin kurulacağını umuyoruz.

Bu sayede, kendilerini Polonya'da güvende hissedeceklerine inanıyoruz.

Göçmenler nefret suçlarıyla karşı karşıya- nasıl etkili bir şekilde kendi haklarını savunur adlı proje Üçüncü Ülke Vatandaşlarının Entegrasyonu için Avrupa Fonu tarafından ortaklaşa finanse edilmektedir.

eu