HERKESİN BİLMESİ GEREKENLER

NEFRET SUÇU, Polonya kanunları tarafından yasaklanan önyargı ile motive edilen bir eylemdir.
Yani bu suçun işlenmesi, suçun yöneltildiği kişinin, failinden ayıran bir özelliğe sahip olduğundan ve genellikle çevredeki toplumun çoğundan onu ayırt ettiğinden gerçekleşir- örneğin ten rengi farkı, farklı bir ülkeden veya kültürden gelmesi, farklı bir dil konuşması, başka bir dine inanmasıdır. Bu tür suçların mağdurları sadece yukarıda sözü geçen özelliklerden birine sahip olması nedeniyle kasıtlı olarak tercih edilir.

Nefretle motive edilen suçların arasında: fiziksel şiddet, hakaret, tehditler, mülkiyetin tahribi, kundakçılık vardır. Nedeni ise, diğer insana karşı ten renginden, ulusal ve etnik kökenden veya dininden kaynaklanan bir nefrettir. Kamusal alanda yabancılara karşı diğer düşmanlık belirtileri ile karşılaşabilirsiniz, örneğin: nefret dolu yazılar veya binaların duvarlarında ya da otobüs duraklarında yazılan sembollerdir. Ayrıca bu tür içerikler web sitelerinde görülebilir.

IRKÇILIK- CEZA İÇİN BASİT BİR YOL

Yukarıda açıklanan eylemler Polonya'da kovuşturulur. Onların işlenmesi durumunda Polonya Ceza Kanunu cezalar öngörür. Nefret suçlarının bazıları- şiddet, tehdit, bedensel bütünlüğünün ihlali, hakaret, bunun yanı sıra ırk temelinde nefreti kışkırtma, ulusal veya etnik köken, din gibi Polonya kanunlarında özel bir şekilde ele alınmıştır ve Ceza Kanununda ayrı ayrı düzenlemeler vardır. Polonya'da nefret suçlarının kovuşturulması resen yürütüldüğünü bilmeniz gerekir. Polisin ya da savcılığın (sizden, medyadan veya bir tanıktan) böyle bir suçtan haberdar olması durumunda bu kurumlar mağdur inisiyatifinden bağımsız olarak adımlar atmakla yükümlüdür.

eu