Nếu bạn là nạn nhân hoặc nhân chứng của tội phạm do lòng căm thù thì điều quan trọng là trước hết bạn hãy trình báo cho cơ quan thực thi pháp luật biết sự việc này, sau đó thông báo cho Nhóm của chúng tôi. Nhờ có thứ tự này mà chúng tôi, tùy theo khả năng pháp lý, sẽ có thể giám sát vấn đề mà Bạn đã trình báo.

Trong phạm vi hoạt động của Nhóm chuyên trách Bảo vệ Nhân quyền của Bộ Nội Vụ có cả việc theo dõi giám sát những vấn đề liên quan tới những tội phạm do lòng căm thù.

Nếu chúng tôi nhận được những thông tin về tội phạm do lòng căm thù thì chúng tôi sẽ liên hệ với Công an và chúng tôi sẽ nhận được những thông tin về các hành động đã được thực hiện, và sau đó chúng tôi sẽ thông báo trở lại cho người trình báo tội phạm biết. Nếu trước đó Công an không biết về sự việc đã xảy ra (vd. không nhận được trình báo nào trong vấn đề này), thì họ sẽ mở cuộc điều tra sau khi nhận được thông báo từ Nhóm chuyên trách Bảo vệ Nhân quyền của Bộ Nội Vụ. Vì vậy việc quan trọng là khi thông báo về sự việc cho Nhóm thì gửi cả miêu tả sự việc (trong đó có những thông tin về thời gian và địa điểm xảy ra sự kiện), và cho biết sự việc trước đó đã được trình báo ở đâu chưa, và nhớ để lại những thông tin liên hệ của mình (tên, họ, địa chỉ nhận thư hoặc địa chỉ hòm thư điện tử e-mail). Sau khi nhận được trình báo về tội phạm từ Nhóm thì Công an hoặc kiểm sát viên sẽ cố gắng liên lạc với Bạn để lấy lời khai của Bạn.

eu