Prokuratura jest podmiotem, który prowadzi i nadzoruje postępowania przygotowawcze. To prokurator, nadzorując postępowanie, zleca Policji podejmowanie konkretnych działań. To on podejmuje także ostateczną decyzję, co do sposobu zakończenia postępowania: może wnieść do sądu akt oskarżenia, może również wydać postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. W tych ostatnich przypadkach, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, możesz złożyć na nią zażalenie.

Pamiętaj, że zażalenie można wnosić tylko w określonym prawem terminie. Informacje o terminie i sposobie wnoszenia zażalenia znajdziesz w wydanym postanowieniu o umorzeniu postępowania lub o odmowie wszczęcia postępowania.

eu