Jeśli Policja i prokuratura zatrzymają sprawców przestępstwa, którego padłeś ofiarą i zbiorą dowody świadczące o ich winie, prokurator skieruje do sądu akt oskarżenia.

Sąd jest podmiotem, który orzeka o winie sprawców i wymierza im karę. Pamiętaj, że jeżeli dojdzie do postępowania sądowego w Twojej sprawie, sąd wezwie Cię jako pokrzywdzonego i odbierze Twoje zeznania. To bardzo ważne, abyś stawiał się na takie wezwania – brak Twoich zeznań może doprowadzić do tego, że sąd nie znajdzie wystarczających podstaw, by skazać sprawców. Pamiętaj, Twoje zeznanie stanowi ważny dowód w sprawie.

Wyrok sądu w pierwszej instancji nie zawsze ostatecznie kończy postępowanie w danej sprawie, gdyż strony niezadowolone z orzeczenia mogą wnieść od wyroku apelację do sądu drugiej instancji. Jeżeli więc nie zgadzasz się z wydanym przez sąd pierwszej instancji wyrokiem, pamiętaj, że możesz się od niego odwołać. Pamiętaj też, że apelację można wnieść tylko w przewidzianym prawem terminie.

eu