NHỮNG GÌ MỖI NGƯỜI CẦN BIẾT

TỘI PHẠM DO LÒNG CĂM THÙ là hành vi có động cơ là sự kỳ thị, bị ngăn cấm trong luật pháp Ba Lan.
Do vậy đây là tội ác phạm phải chỉ vì do nạn nhân của tội ác đó có đặc điểm khác biệt với kẻ tội phạm, và thường làm nổi bật họ từ số đông của cộng đồng sống xung quanh - vd. có mầu da khác, xuất thân từ nước khác hoặc từ cộng đồng văn hóa khác, nói bằng ngôn ngữ khác, có tín ngưỡng khác. Như vậy nạn nhân của những tội ác như thế đã được chủ ý lựa chọn vì và chỉ vì có một trong những đặc điểm đã được nêu ở trên.

Ví dụ về những tội phạm có nguồn gốc là sự căm thù là: bạo lực, chửi mắng, sự đe dọa, phá hoại tài sản, đốt phá - nếu như nguyên nhân gây nên là sự căm ghét con người vì mầu da, xuất xứ quốc gia, chủng tộc, hay tôn giáo khác. Trong môi trường công cộng bạn cũng có thể gặp phải những biểu hiện thù địch khác đối với người ngoại quốc, chẳng hạn như những dòng chữ hay biểu tượng thù địch viết trên những mặt tường nhà hay ở những bến xe trong thành phố. Những nội dung như thế cũng có thể xuất hiện trên những trang web.

PHÂN BIỆT CHỦNG TỘC - CON ĐƯỜNG DẪN TỚI HÌNH PHẠT

Ở Ba Lan tất cả những hành vi kể ở trên đều bị truy tố. Bộ Luật Hình sự Ba Lan có những hình phạt cho những hành vi vi phạm như thế. Một số trong những tội phạm do lòng căm thù - bạo lực, sự đe dọa, xâm phạm thân thể nơi công cộng hoặc xúc phạm danh dự, cũng như kích động hận thù vì lý do chủng tộc, xuất xứ quốc gia, dân tộc, tín ngưỡng - được xử lý trong luật pháp Ba Lan một cách đặc biệt và có những qui định riêng trong Bộ Luật Hình sự. Bạn nên biết rằng những tội phạm do lòng căm thù mặc nhiên bị truy tố bởi cơ quan thực thi pháp luật ở Ba Lan. Điều đó có nghĩa là nếu Công an hay Viện Kiểm sát biết được về tội phạm như thế (từ Bạn, từ các phương tiện truyền thông, từ khai báo của nhân chứng) thì các cơ quan này phải có trách nhiệm điều tra không phụ thuộc vào yêu cầu của người bị hại.

eu