Chiến dịch thông tin Sự phân biệt chủng tộc. Tôi đấu tranh với nó, tôi sẽ không im lặng được tiến hành trong khuôn khổ của dự án mang tên Những người nhập cư trước sự đe dọa của những tội phạm phát sinh từ lòng căm thù - tức làm gì để giành quyền lợi cho bản thân mình, được thực hiện bởi Bộ Nội vụ. Người khởi xướng dự án là Nhóm chuyên trách Bảo Vệ Quyền Con Người, hoạt động tại Vụ Thanh tra và Khiếu nại của Bộ Nội vụ, mà nhiệm vụ hàng ngày là giám sát các vấn đề có liên quan đến những tội phạm phát sinh từ lòng căm thù, và có những hành động nhằm mục đích ngăn chặn những sự việc như thế.

Ý tưởng tiến hành một chiến dịch thông tin toàn quốc được sinh ra để đáp ứng thực tế là số lượng người nước ngoài vào Ba Lan ngày càng tăng, và họ có thể trở thành nạn nhân của những tội phạm như thế. Sự cần thiết nâng cao hiểu biết về các vấn đề liên quan tới các thủ tục khai báo và truy tố tội phạm bắt nguồn từ lòng căm thù đã được trình báo cho Nhóm chuyên trách Bảo Vệ Quyền Con Người trong những buổi họp mặt với các cộng đồng những người nhập cư hiện đang sinh sống, làm việc và học tập trên lãnh thổ Ba Lan.

Mục đích những hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch là cung cấp cho người nước ngoài những thông tin trong phạm vi những vấn đề như sau:
• tội phạm bắt nguồn từ lòng căm thù là gì, và được xử lý bởi pháp luật Ba Lan như thế nào,
• các bước có thể thực hiện bởi nạn nhân của tội phạm như thế, có thể mong đợi những gì từ các tổ chức, cơ quan cụ thể,
• người là nạn nhân của tội phạm như thế có thể xin được trợ giúp ở những cơ quan nào, các cơ quan đó có những thẩm quyền và nhiệm vụ như thế nào, thủ tục xử lý của cơ quan điều tra cụ thể như thế nào.

Chúng tôi mong muốn rằng cả trang web này cũng như việc phân phát cho những người nước ngoài tờ rơi sẽ được coi như là một bản tóm tắt kiến thức giúp cho tất cả những người nước ngoài là nạn nhân của những tội phạm bắt nguồn từ lòng căm thù bảo vệ một cách hiệu quả những quyền của mình. Tờ rơi và áp phích cũng có tại các đơn vị cảnh sát, cơ quan hành chính, các trường đại học và những cơ quan công cộng khác, vì thế nên bạn có thể thấy tại nhiều nơi khác nhau trên toàn lãnh thổ Ba Lan. Sự hiện diện của những tờ rơi và áp phích này chứng tỏ rằng tổ chức nọ có tham gia vào chiến dịch.
Trong khuôn khổ chiến dịch chúng tôi cũng khuyến khích những người nước ngoài hãy báo cáo những tội phạm mà họ là nạn nhân hoặc nhân chứng cho các cơ quan điều tra của Ba Lan.

Chúng tôi hy vọng rằng những hoạt động của chúng tôi sẽ góp phần vào việc nâng cao sự tin tưởng của người nước ngoài đối với những cơ quan công cộng của Ba Lan và đồng thời góp phần vào việc tạo mối liên hệ giữa người nước ngoài bị hại với chính quyền. Chúng tôi tin rằng nhờ đó mà những người nước ngoài sẽ cảm thấy an toàn ở Ba Lan.

Dự án Những người nhập cư trước sự đe dọa của những tội phạm phát sinh từ lòng căm thù - tức làm gì để giành quyền lợi cho bản thân mình được đồng tài trợ từ những kinh phí của Quỹ châu Âu cho sự Hội nhập Công dân các Quốc gia Thứ ba.

eu