Jeżeli będziesz ofiarą lub świadkiem przestępstwa z nienawiści, ważne jest, żebyś w pierwszej kolejności zgłosił to zdarzenie organom ścigania, a następnie poinformował o tym nasz Zespół. Dzięki zachowaniu tej kolejności będziemy mogli, w miarę swoich prawnych możliwości, monitorować zgłoszoną przez Ciebie sprawę.

Do zakresu działania Zespołu do Spraw Ochrony Praw Człowieka MSW należy m.in. prowadzenie monitoringu spraw związanych z przestępstwami z nienawiści.

Jeżeli wpływa do nas zgłoszenie informujące o przestępstwie z nienawiści, kontaktujemy się z Policją i uzyskujemy informacje o podjętych działaniach, a następnie udzielamy informacji zwrotnej osobie zgłaszającej. Jeżeli Policja wcześniej nie wiedziała o zdarzeniu (np. nie dostała w tej sprawie żadnego zgłoszenia), wszczyna działania po otrzymaniu informacji od Zespołu ds. Ochrony Praw Człowieka MSW. Ważne więc jest, aby zgłaszając sprawę do Zespołu, przesłać opis zdarzenia (w tym informacje o jego czasie i miejscu), informację, czy i gdzie sprawa została wcześniej zgłoszona oraz zostawić swoje dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres e-mail). Po otrzymaniu od Zespołu zgłoszenia o przestępstwie Policja lub prokurator będą próbowali skontaktować się z Tobą w celu przyjęcia od Ciebie zeznań.

eu