haslo

Nếu bạn đã vào đây thì rất có thể bạn đã là nhân chứng hay nạn nhân của sự phân biệt chủng tộc. Trang web này được tạo ra để giúp đỡ Bạn. Trong từng thẻ cụ thể bạn sẽ tìm thấy những thông tin cần thiết cho bản thân và biết cách tìm được sự hỗ trợ.

eu